Κορωνοϊός (covid-19): Σημαντική ενημέρωση πολιτικής επιστροφών

Η ασφάλεια και η προστασία της υγείας των επισκεπτών και του προσωπικού μας, συνιστά ύψιστη προτεραιότητά μας.

Το Ξενοδοχείο μας, παρακολουθεί αδιαλείπτως τόσο τους εθνικούς όσο και τους διεθνείς κανόνες, σχετικά με τις τελευταίες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τον νέο Κορωνοϊό.

Ήδη σήμερα, αρκετές ξένες κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει τη διενέργεια πτήσεων, καθώς και τη λειτουργία καταλυμάτων. Η ΕΕ έχει επίσης απαγορεύσει την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών (εκτός ΣΕΝΓΚΕΝ), στα κράτη μέλη της. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε να απαγορεύσει την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών από την 22.03.2020 έως την 30.04.2020. Όλα τα ανωτέρω καθιστούν αδύνατη, τόσο απ’ την πλευρά σας, όσο και τη δική μας, την εκπλήρωση της αρχικής μας συμφωνίας.

Η πολιτική επιστροφών μας – ευθυγραμμισμένη με αυτή των αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών παγκοσμίως- αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον μας και την πρόθεσή μας, να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μόλις αυτό καταστεί εφικτό και για τα δύο μέρη.

Συνεπώς, για όλες τις κρατήσεις, που αφορούν διαμονές για το διάστημα από την 17η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου 2020, παρέχουμε επιστροφή με την μορφή παροχής πίστωσης με ισχύ έως τον Οκτώβριο του 2021. Το Ξενοδοχείο παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα αναθεωρεί τις ημερομηνίες των επηρεαζόμενων κρατήσεων, σύμφωνα τόσο με τα εθνικά, όσο και με τα διεθνή μέτρα και κανόνες.

Εφόσον πραγματοποιήσατε την κράτησή σας, μέσω ενδιάμεσου τρίτου - ταξιδιωτικής πλατφόρμας, παρακαλώ προχωρήστε σε ακύρωσή της και επικοινωνήστε απευθείας με την Εταιρεία μας, για να εξασφαλίσετε την πίστωσή σας. Το προσωπικό μας, παρακολουθεί επίσης, τα αιτήματα ακυρώσεως στις πλατφόρμες κρατήσεων, και επομένως θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το δυνατόν συντομότερο, παρέχοντάς σας τη σχετική πίστωση καθώς και περαιτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις, που τυχόν θα χρειαστείτε.

Δεν χρεώνονται ακυρωτικά ούτε προμήθεια για την αλλαγή κράτηση. Οι κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πίστωσης, υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις. Ο πελάτης, θα οφείλει να καταβάλλει επιπλέον αμοιβή, μόνο σε περίπτωση, που οι τιμές μεταξύ αρχικής και αναθεωρημένης κράτησης διαφέρουν μεταξύ τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail: info@anandasuites.com

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.